WalktosurVIEve

WalktosurVIEve

Een van de goede doelen van WalktosurVIEve is de EnCoRE-studie

Dit jaar hebben we gekozen voor een doel dat aansluit bij onze missie: gezonde leefstijl, de EnCoRe-studie, opgezet in het MUMC+, bij patiënten uit MUMC+, VieCurie en Zuyderland.

EnCoRe staat voor “Energie voor het leven na ColoRectaalkanker”.

Dikkedarmkanker is één van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. In Nederland krijgen meer dan 13.000 mensen jaarlijks deze diagnose. Door de toenemende vergrijzing stijgt het aantal mensen dat dikkedarmkanker krijgt. Gelukkig is dikkedarmkanker tegenwoordig steeds beter te behandelen, waardoor de personen met deze ziekte eerder genezen en langer leven. 

In de EnCoRe-studie wordt de leefstijl en kwaliteit van leven bestudeerd van mensen die zijn behandeld voor dikkedarmkanker. Het hoofddoel van het onderzoek is het vaststellen hoe belangrijke leefstijlfactoren, zoals het eet- en beweegpatroon, de kwaliteit van leven en het algemeen welbevinden van patiënten met dikkedarmkanker beïnvloeden. De studie richt zich hierbij vooral op de periode na afloop van behandeling. Tevens wordt er bekeken wat de invloed is van eventuele veranderingen in de leefstijl, bijvoorbeeld een aanpassing in het dieet of het meer of minder lichamelijk actief worden na afloop van de behandeling. Daarnaast wordt onderzocht welke leefstijl- en andere persoonlijke of medische factoren voorspellend kunnen zijn voor een toekomstige verandering in de kwaliteit van leven.

Studie

De studie is aanvankelijk gestart in 2012 met een dwarsdoorsnede van 80.000 mensen die tussen 2002 en 2010 behandeld zijn voor dikkedarmkanker. Daarnaast loopt een prospectieve studie, waarin patiënten met dikkedarmkanker worden gevolgd vanaf het moment van de diagnose tot twee jaar na het einde van hun behandeling.

De resultaten van de EnCoRe-studie zullen meer inzicht geven in hoe de persoonlijke leefstijl van mensen die dikkedarmkanker hebben (gehad) van invloed is op hun kwaliteit van leven, op zowel korte als langere termijn. Ook kunnen de resultaten bijdragen aan het identificeren van zogenaamde risicoprofielen die helpen bij het vroegtijdig herkennen van personen die op basis van bepaalde individuele kenmerken, zoals een ongezonde leefstijl, een verhoogd risico hebben op een toekomstige verslechtering van hun kwaliteit van leven.

Met de resultaten van de EnCoRe-studie hoopt men in de toekomst op het juiste moment aan de juiste personen verbeterde leefstijladviezen op maat te kunnen geven, bijvoorbeeld over gezonde voeding en beweging. Uiteindelijk streeft men naar een lang, gezond, energiek en gelukkig leven na dikkedarmkanker.