Contact

Contact

  Contactgegevens

  Contactpersoon: Secretaris W. Weelen | Tel. Nr. 06 – 2553 1891
  Emailadres Stichting GinkGo: info@ginkgoparkstad.nl
  Fiscaal Nummer RSIN: 863770435

  Bestuurssamenstelling:
  Marcel Michiels, voorzitter | commissie Sponsoring
  Winnie Weelen, secretaris | commissie Survivors
  Loek Weelen, penningmeester
  Maud Sluysmans, vice-voorzitter | Kennis van en voorlichting over kanker | Kinderloop
  Ilona Kessels, plv. secretaris | commissies Amusement, Vrijwilligers, Kinderloop

  NB: Beloningsbeleid
  Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend; onkosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken vergoed. De stichting heeft geen personeel in dienst.

  Financieel jaaroverzicht 2023

  Stichting GinkGo Parkstad
  RSIN: 863770435
  KVK: 85858323
  IBAN: NL11 RABO 0198 9393 88

  Post-adres:
  Gravenweg 175
  6374 BA  Landgraaf
  Telefoon: 06 – 25 531 891

  Stichting GinkGo Parkstad is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)