Locatie evenement

Stadspark Kerkrade

Waterpartijen, kunst, een hertenweide, een speeltuin vind je allemaal in de groene omgeving van het Stadspark Kerkrade. En dan te bedenken dat hier aan het begin van de twintigste eeuw een stortplaats lag met de Niersprink beek! Het park is in de jaren vijftig aangelegd bovenop de voormalige vuilstort, die voor het grote hoogteverschil zorgde. Van oorsprong ligt het park in het dal van de Niersprinkbeek.

Bij de renovatie in 2016 is een waterloop teruggekomen in het park. Sta even stil bij de bijzondere kunstuitingen die je op je pad tegenkomt. Zo kun je onderweg gedichten van bekende Limburgse dichters lezen, waaronder enkele in het karakteristieke Kerkraadse dialect. Geniet ook van de fraaie standbeelden, die onderdeel uitmaken van een uitgebreide collectie die de openbare ruimte van Kerkrade siert.

Het stadspark is gelegen aan de Koningsweg te Kerkrade centrum. Grenzend aan de Koningsweg – Niersprinkstraat en Heiweide. Het stadspark wordt jaarlijks gebruikt voor diverse evenementen.